20 Kasım Çocuk Hakları Günü

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için eylemlilik çağrısı!

0%
*Bu yazı tahmini 7 dakika 9 saniye okuma süresine sahiptir.

Bugün 20 Kasım Çocuk Hakları günü ve biz, herkesi çocuğa doğrudan veya dolaylı zarar veren her türlü fiziksel, duygusal veya cinsel eylem ile mücadeleye davet ediyoruz!

Biz, çocuğa karşı şiddetin kabul edilemez ve önlenebilir olduğu bilinciyle bir araya gelen ve şu anda 65 sivil toplum örgütünden oluşan bir birlikteliğiz. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı adı altında çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Çalışmalarımızın temel dayanağı; başta Türkiye’nin de onaylamış olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme, çocuğun yüksek yararını dikkate alan ulusal mevzuatın ilgili hükümleri ve çocuk haklarına ilişkin diğer belgelerdir.

20 Kasım Çocuk Hakları Günü çağrımızla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması ile şekillenen on iki genel tavsiyeyi aşağıda hatırlatırken, ulusal düzeyde çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için başta karar vericiler olmak üzere tüm kamuoyunu harekete geçmeye davet ediyoruz!

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için yerel ve ulusal düzeydeki tavsiyeler:

1. Ulusal ve yerel düzeyde sorunu sahiplenelim ve eylemliliği güçlendirelim!

2. Çocukları hedef alan şiddetin her biçiminin yasaklanmasını sağlayalım!

3. Önlemeye öncelik tanıyalım!

4. Şiddetten arınmış değerleri yaygınlaştıralım!

5. Çocuklarla birlikte çalışanların kapasitelerini geliştirelim!

6. Şiddet mağduru çocuklar için adalet, telafi ve toplumla yeniden bütünleşme yollarını geliştirelim!

7. Çocukların katılımının etkin ve sistematik olmasını sağlayalım!

8. Çocuk dostu raporlama mekanizmaları oluşturalım!

9. İlgililerden hesap sorulabilmesi ve eylemlerin cezasız kalmaması yönünde çalışalım!

10. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadele edelim!

11. Sistematik ve etkili bir veri toplama sistemi oluşturalım!

12. Silahlı Çatışma Ortamlarındaki Çocuklar ve Çocuk Satışı, Fuhuşu ve Pornografisi olmak üzere isteğe bağlı iki protokolüyle birlikte Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin sadece onaylanmasını değil tam anlamıyla yaşama geçirilmesini sağlayalım!

 

Gelin, çocuğa karşı şiddeti “olmadan” önleyelim!

 

 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

(Alfabetik sırayla) Anne Çocuk Eğitim Vakfı * Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi* Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı* Başak Kültür ve Sanat Vakfı* Bebek Ruh Sağlığı Derneği* Beyaz Sayfa Çocuk Derneği* Bursa Barosu* İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi* Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği* Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği* Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği* Çocuk Hemşireliği Derneği* Çocukları Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği* Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği* Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği* Çocuk Vakfı* Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği* Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı* Diyarbakır Barosu* Eğitim-Bir Sen* Eğitim Reformu Girişimi* Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi* Genç Erişim Derneği* Genç Hayat Vakfı* Gençlik Servisleri Merkezi* Gündem Çocuk Derneği* Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı* Halk Sağlığı Uzmanları Derneği* Humanist Grup Derneği* İnsan Hakları Derneği* İnsan Hakları Araştırmaları Derneği* İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi* KAMER Vakfı* Kaos GL Derneği* Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği* Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği* Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği* Kültür Kenti Vakfı* Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi* Mazlum Derneği* Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği* Mutlu Çocuklar Derneği* Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği* Rize Gülbahar Hatun Derneği* Sarmaşık Derneği; Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma* Sakarya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu* Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği* Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği* Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği* Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı* Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği* Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı* Türk Eğitim Sen* Türkiye Gençlik Birliği Derneği* Türkiye Gençlik Federasyonu* Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı* Türkiye Psikiyatri Derneği* Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği* Türk Psikologlar Derneği* Türk Tıp Öğrencileri Birliği* Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği* Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği* Uluslararası Çocuk Merkezi* Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı, Avrupa Birliği ve UNICEF\'in teknik desteği ile "Güneydoğu Avrupa’da Çocukların Şiddete Karşı Korunması Projesi" ile biraraya gelen bir sivil toplum birlikteliğidir.

Detaylı Bilgi için http://www.unicef.org.tr/tr/content/detail/126/protection-of-children-from-violence-in-southeastern-europe-project-2.html 

EYLEM ÇAĞRISINI PDF OLARAK İNDİR!

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.