34. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Türk Psikologlar Derneği 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2016 Pazar günü, 10.00-17.00 saatleri arasında Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezinde.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 40 saniye okuma süresine sahiptir.

Değerli üyelerimiz,

Türk Psikologlar Derneği 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2016 Pazar günü, 10.00–17.00 saatleri arasında Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi Meşrutiyet Cad. 22/12 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2016 Pazar günü 10.00–17.00 saatleri arasında, TÜM BEL-SEN Toplantı Salonu, Sümer 2 Sokak No: 29/7 Kat: 3 Kızılay/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Görmek istediği değişimi gerçekleştirmek isteyen üyelerimizi yönetim kuruluna aday olmaya davet ediyoruz.

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ 34.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Yoklama ve dernek başkanının açılış konuşması
 2. Başkanlık divanı üyelerinin seçimi
 3. Saygı duruşu
 4. Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması
 5. Denetleme Kurulu’nun denetleme raporunun okunması
 6. Etik Kurul raporunun okunması
 7. Yönetim ve denetleme kurulları raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanması
 8. Tüzük maddeleri ile ilgili değişiklik önerilerinin oylanması
 9. Yönetim kurulu Seçimi
 10. Denetleme kurulu Seçimi
 11. Etik kurul seçimi
 12. Dilek ve öneriler
 13. Kapanış

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.