35. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 26 saniye okuma süresine sahiptir.

 

35. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Değerli üyelerimiz,

Türk Psikologlar Derneği 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2018 Pazar günü, 10.00–17.00 saatleri arasında Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi Yüzüncü Yıl Mah., Fethiye Sokak, Sefa Apt. 5/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2018 Pazar günü 10.00–17.00 saatleri arasında, TED Üniversitesi “Çok Amaçlı Salon” Ziya Gökalp Caddesi No:47 06420, Kolej Çankaya ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Görmek istediği değişimi gerçekleştirmek isteyen üyelerimizi yönetim kuruluna aday olmaya davet ediyoruz.

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ 35.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.     Yoklama ve dernek başkanının açılış konuşması

2.     Başkanlık divanı üyelerinin seçimi

3.     Saygı duruşu

4.     Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması

5.     Denetleme Kurulu’nun denetleme raporunun okunması

6.     Etik Kurul raporunun okunması

7.     Yönetim ve denetleme kurulları raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerinin aklanması

8.     Tüzük maddeleri ile ilgili değişiklik önerilerinin oylanması

9.     Yönetim, Denetleme ve Etik Kurulları Seçimi

10.   Dilek ve öneriler

11.   Kapanış

 

2016-2018 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu görüntülemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Tüzük Değişiklik Önerilerinin güncel metnini görüntülemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.