Açık Öğretimde Psikoloji Olmaz

Açık öğretimde psikoloji lisans programı uygulaması, halk sağlığı ile psikoloji bilimi ve evrensel yükseköğrenim ilkeleri uyarınca mümkün ve kabul edilebilir değildir.

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 3 saniye okuma süresine sahiptir.

İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi üzerinden Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Psikoloji Lisans Programının (Açıköğretim) listelendiği görülmektedir.

Bilindiği üzere “psikolog” unvanı kazandıran psikoloji lisans derecesi, kuramsal ve uygulamalı ders içeriklerinin yanı sıra gözlem, gözetim ve deney ortamlarının kesin gerekliliği ile geliştirilen müfredat kapsamında edinilebilmektedir. Bu minvalde daha önce Anadolu Üniversitesi tarafından da önerilmiş olan açık öğretimde psikoloji lisans programı uygulaması, psikoloji bilimi ve evrensel yükseköğrenim ilkeleri uyarınca mümkün ve kabul edilebilir değildir.

Örgün psikoloji lisans eğitimindeki kontenjan, öğretim elemanı sayı ve yetkinliği, ders içerikleri, destekleyici ve vazgeçilmez fiziki ve bilimsel altyapı unsurları ile öğrenim çıktıları konusunda iyileştirme ve standardizasyon gerekliliği kapsamında Aralık 2019’da Psikoloji Lisans Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı düzenleyen Türk Psikologlar Derneği, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir akreditasyon kurumu olmasının verdiği sorumluluğu da taşıyan bir sivil toplum örgütü olarak uzaktan psikolog yetiştirilemeyeceği gibi yüksek lisans programlarının da alanı koruyacak yönde tasarlanıp uygulanması gerekliliğini bir kez daha hassasiyetle ifade eder.

Açık öğretimde psikoloji lisans programının listelendiği İstanbul Üniversitesinden bilgi alınabilmesi, yüz yüze görüşme sağlanabilmesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bir kez daha bilgilendirilebilmesi, kamuoyu oluşturulabilmesi ve adli/idari işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Kamu yararına çalışan Türk Psikologlar Derneği, tüzüğündeki bilimin korunması ve ileriye taşınması ilkesinden yola çıkarak evrensel kuralları savunmakta kararlıdır.

Dernek üyesi olsun ya da olmasın, psikoloji alanında faaliyet gösteren tüm meslek mensupları ve akademisyenler ile psikoloji öğrencilerini, bu savunuda bir arada hareket edebilmek üzere desteğe davet ettiğimizi duyurur; atılacak adımlarda meslek mensuplarının desteğini görmekten büyük güç alacağımızı ifade ederek bilimin ışığında meslek hak ve güvenliğinin sağlanabildiği sağlıklı günler dileriz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.