Antalya Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu 15 Aralık Pazartesi Günü Yapılacaktır

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 12 saniye okuma süresine sahiptir.


Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi\'nin 1. Olağan Genel Kurulu 15 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18.30’da Sinan Mah. Atatürk Cad. Uçar İşhanı No:11 Kat:5/2 Muratpaşa/ANTALYA, Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi adresinde; çoğunluğun (20 kişi) sağlanamaması durumunda, 22 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 19.00’da aynı yer ve adreste aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir. Yeni açılan şubemizin çalışmalarını planlamak ve çalışmaların devamlılığının sağlanmak için üyelerimizin bilgi paylaşımına yer verilecektir. Bu nedenle tüm üyelerimizin değerli katılımlarını bekleriz.

GÜNDEM
1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Divan Başkanı Seçimi
3. Divan Kâtiplerinin Seçimi
7. Yönetim, denetim kurullarının seçimi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

TPD Antalya Şubesi Geçici Yönetim Kurulu


 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.