BM Uluslararası Çocuk Hakları Günü - EFPA Basın Bildirisi

Avrupa Psikologlar Birlikleri Federasyonu (EFPA), Uluslararası Çocuk Hakları günü olan 20 Kasım\'da...

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 34 saniye okuma süresine sahiptir.

 \"\"

Basın açıklaması

Brüksel, 20 Kasım 2014

 

20 Kasım Uluslararası Çocuk Hakları Günü: Çocukları koruyun!

Avrupa nüfusunun beşte birini çocuklar oluşturuyor. Avrupa Psikologlar Birlikleri Federasyonu (EFPA) bugün, Uluslararası Çocuk Hakları günü olan 20 Kasım’da 36 ülkedeki üye derneklerini çocuk hakları ve onların refahı konusunda farkındalığı artırmak için sesini duyurmaya ve mesleki bilgilerini paylaşmaya davet ediyor.

Evrensel Çocuk Günü

1954’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocukların refahıyla ilgili tüzüğünde yer alan idealler ve hedefleri gerçekleştirmek için tüm üye ülkelere bir Evrensel Çocuk Günü ilan etmeleri önerisinde bulundu.  20 Kasım, 1959’da BM Genel Kurulu’nun Çocuk Hakları Bildirgesini ve 1989’da Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabul ettiği günlere işaret eder.

Bildiride der ki: “Çocuk, özel olarak korunur, yasalar ve başka yollarla sağlıklı ve normal biçimde, özgürlük ve saygınlık koşullarında bedensel, zihinsel, ahlaki, manevi ve toplumsal olarak gelişmesine olanak sağlayacak fırsat ve kolaylıklardan yararlanır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda, çocuğun çıkarları önde gelir.”

Bugün ölüm oranlarının düştüğü, okula gitme oranlarının yükseldiği, çocukların ihtiyaçlarıyla ilgili farkındalığın arttığı bir dünyada, hala çok fazla çocuk istismara ve kötü muameleye maruz kalıyor, temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Bu yıl EFPA’nın İnsan Hakları Komitesi, Çocuk Hakları Bildirgesinin kabulünün 55. ve Çocuk Hakları Sözleşmesinin onaylanmasının 25. yıldönümü vesilesiyle tüm üye dernekleri çocukların hakları ve refahı konusunda psikoloji alanındaki bilgilerini paylaşmaya, bu konudaki farkındalığı artırmaya ve bu hakları savunmaya davet ediyor.    

Sağlıklı bir gelişim hassas bir bakıma ve güven duygusuna dayanır. Olumsuz çocukluk deneyimleri çocuğun gelişimini nörobiyolojik, psikolojik, davranışsal ve sosyal olmak üzere her alanda riske sokar.  Bu nedenle EFPA Başkanı Prof. Robert Roe çocukların korunması ve sağlıklı çocukluğun desteklenmesinin tüm psikologların temel önceliği olması gerektiğini belirtir ve şöyle der: “Çocuk Hakları Sözleşmesinin içeriğini mesleki uygulamalara bilfiil dahil ederek profesyonel psikoloji bağlamında çocuk haklarının savunulmasına ve güçlendirilmesine katkıda bulunabiliriz. Diğer taraftan, psikoloji bilgisi bu Sözleşmenin çocukların üstün yararı ilkesini teori, kanıtlar ve ana fikir bakımından besleyebilir.”

EFPA’nın İnsan Hakları Komitesi Hakkında

EFPA 2013 yılında, dünyada insan haklarına yönelik süregelen tehditlere karşı ve mesleki olarak faaliyet alanı ve becerileri sınırlarında kalan

- İnsan hakları ve insan hakları ihlallerinin riskleri hakkında farkındalığı artırmak

- İnsan hakları ihlallerini önlemek ve

- İnsan hakları ihlalleri sonucu ortaya çıkan acıları dindirmek

konularında sesini duyurmak ve açıklamalar yapmak üzere İnsan Hakları Komitesi’ni kurmuştur. 

İlgili bağlantılar:

Çocuk haklarında çocuğun üstün yararının gözetilmesiyle ilgili Genel Yorum No:14 (20013)

 http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf

Investing in children: The European child maltreatment prevention action plan 2015-2020:

http://www.euro.who.int/prevent-child-abuse

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.