ÇHS Bireysel Başvuru Protokolu 14 Şubat 2014 İtibariyle Yürürlüğe Girdi!

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 28 saniye okuma süresine sahiptir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmeye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OPIC) 19 Kasım 2011’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi. Protokol 28 Şubat 2012’de Cenevre’de ve daha sonra New York’ta Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin imzasına açıldı. Protokolün uluslararası yasal bir anlaşma olarak yürürlüğe girmesi için gerekli 10 ülke tarafından onaylanması (Almanya, Arnavutluk, Bolivya, Gabon, İspanya, Karadağ, Kosta Rika, Portekiz, Slovakya, Tayland) ile 14 Nisan 2014′te yürürlüğe girdi!

Protokolü onaylayan Devletlerde yaşayan çocuklar artık doğrudan başvuru ile şikayetlerini BM Çocuk Hakları Komitesi’ne götürebilecekler.

Türkiye, çocukların insan haklarına verdiği önemin bir göstergesi olarak 24 Eylül 2012′de İhtiyari Protokolü imzalamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışilişkiler Komisyonunda 29 Ocak 2014′te olumlu görüş verilerek tali komisyonlara gönderilen İhtiyari protokolün TBMM’deki durumu ile ilgili daha fazla bilgi için: http://bit.ly/14kJQBn ve TBMM Kanun Tasarısı

En kısa zamanda gerekli ulusal yasal değişiklikler yapılarak Protokolün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması ve yürürlüğe girmesi hem uluslararası arenada Türkiye’nin saygınlığını arttıracak hem de çocukların haklarının hayata geçmesine katkıda bulunacaktır.

AB Sivil Düşün Programının katkısıyla Uluslararası Çocuk Merkezi Protokol ile ilgili başvuru usul kurallarını Türkiye’de de onaylandığında kullanılması için Türkçe’ye çevirerek ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile STKların kullanımına açmıştır. Usul kurallarını bu linkten indirebilirsiniz: http://tinyurl.com/o6uss26 

Bir kişinin yasal hakları ancak hak arama yolları ve adalete erişim mekanizmaları varsa anlamlıdır. Bu nedenle uluslararası düzeyde Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS) hariç tüm insan hakları sözleşmelerinin bireysel hak arama ve adalete erişim mekanizması bulunmaktadır. Çocukların, ÇHS çerçevesinde, yasal olarak sahip oldukları haklara dair uluslararası bir mekanizmanın olmaması ve Türkiye gibi ÇHS’ye taraf 193 devletin kendi ülkelerinde çocuklar için hak arama yolları ve adalete erişim mekanizmaları oluşturmalarında asgari standartların belirlenmesi için ÇHS’ye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü oluşmuştur.

Çocukların hakları hayata geçmesine katkıda bulunması amacıyla ÇHS çerçevesinde bir bireysel başvuru sistemi oluşturmak için ihtiyari protokol oluşturulması 2009 yılında Birleşmiş Milletlere üye tüm devletler tarafından kabul edildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bir çok ülke bu İhtiyari Protokol’ün yazılmasına doğrudan katkı vermiş ve İhtiyari Protokol’ün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunmuşlardır. Yani, Türkiye bu İhtiyari Protokol’e başından itibaren destek vermiş ve böylece çocukların yasal haklarının diğer insan hakları sözleşmelerinde olduğu gibi bir uluslararası adalet makanizmasına kavuşmasını sağlamıştır.

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.