Cinsel Saldırı Konulu Dava Hakkında Açıklama

Kamuoyunu ve değerli meslektaşlarımızı bilgilendirme ihtiyacı duyuyoruz.

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 39 saniye okuma süresine sahiptir.

 
Yakın zamanda bir psikoterapiste cinsel saldırı iddiasıyla açılmış olan bir davada karar açıklanmış, davalı hakkında ceza hükmü belirlenmiştir. Bilindiği üzere davada üst mahkemeye başvuru yolu açık olduğu için verilen ceza henüz onanmamış durumdadır. Söz konusu davanın basın-yayın organlarında ve sosyal mecrada gündem oluşturmasının ardından meslektaşlarımız arasında Türk Psikologlar Derneği tarafından bir açıklama yapılmasına yönelik beklentiler oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle bazı konularda kamuoyunu ve değerli meslektaşlarımızı bilgilendirme ihtiyacı duyuyoruz.
 
Türk Psikologlar Derneği, kuruluş amaçları, mesleki ve bilimsel duruşu itibarıyla şiddet, taciz, istismar, işkence gibi insan haklarını ve mesleki etiği ihlal eden her türlü davranış ve uygulamaya karşı çok açık bir tavır içindedir. Gerek Etik Yönetmeliğimizde ve Etik Süreç Yönetmeliğimizde gerekse tüzüğümüzde bu tür durumlarda izlenmesi gereken yollar açıkça belirtilmektedir. Etik Kurulumuza yapılan her türlü başvuru Etik Yönetmeliği ve Etik Süreç Yönetmeliği ilkeleri çerçevesinde hassasiyetle değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır. 
 
Yukarıda anılan meslek etiği ihlallerini yapan ve mahkemeler tarafından cezası onanmış üyelerimiz için Etik Kuruluna bir şikâyet yapılmamış olsa bile yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarma işlemi uygulanmaktadır. Geçmişte yönetim kurullarımız tarafından alınmış emsal teşkil edecek üyelikten çıkarma uygulamaları mevcuttur. Mesleki itibarımızı ve toplumsal algımızı olumsuz yönde etkileyebilecek her durumu yakından takip ettiğimizi ve gereken işlemleri istisna gözetmeksizin yerine uyguladığımızı ifade etmek isteriz. 
 
Bu açıklamaya konu olan ve benzeri durumların meslektaşlarımız ve kamuoyu tarafından infialle karşılanmasını hem olması gereken hem de doğal bir tepki olarak algılıyoruz. Öte yandan bu tür kritik konularda meslek örgütümüzün mahkeme kararlarını, yasal süreçleri, kişi haklarını ve mağdurları da dikkate alarak itidalli bir tepki vermesi için meslektaşlarımızı bize gereken süreyi tanımak konusunda hassas davranmaya davet ediyoruz.
 
Doğası gereği üzerinde tartışma yapılamayacak etik ilkeleri korumak temel önceliklerimizdendir. Türk Psikologlar Derneği olarak yaptığımız çalışmalarda ve açıklamalarda bilimsel, mesleki ve etik ilkeleri gözeten bir yaklaşım içinde olmak konusunda taviz vermeden çalışmayı sürdüreceğiz. 
 
Kamuoyuna ve değerli meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
 
Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.