Demokrasi, barış ve ifade özgürlüğünü savunmakta ısrarcıyız

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 53 saniye okuma süresine sahiptir.

Düşüncelerini açıklayan akademisyenlere karşı yürütülen hukuksuz soruşturma ve görevden uzaklaştırmaları üzüntü ve kaygıyla izliyoruz. Yaşananları evrensel insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere aykırı, ülke demokrasisinin gelişmesini tehdit eden bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Her kim olursa olsun düşüncesinden dolayı insanların suçlanamayacağını düşünüyor ve bu nedenle herkesi hukuk içerisinde kalmaya davet ediyoruz. Demokrasi, barış ve ifade özgürlüğünü savunmakta ısrarcıyız ve ısrarcı olmaya devam edeceğiz.

 

Türk Psikologlar Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu

15 Ocak 2016

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.