Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi

Dördüncü erteleme hakkında bilgilendirmeye erişebilirsiniz.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 49 saniye okuma süresine sahiptir.

Bilindiği üzere 17 Mart 2020 tarihinde, kurumumuzun internet sitesi üzerinden, 19 Nisan 2020 Pazar günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde (Ankara) düzenlenmesi planlanan Türk Psikologlar Derneği 36. Olağan Genel Kurul toplantısının, yeni tip Korona virüsü salgını nedeniyle bakanlık tarafından yayımlanan genelge uyarınca 31.07.2020 tarihinden önce olmamak kaydıyla ikinci bir düzenlemeye kadar ertelendiği duyurulmuştur.

Derneklerin toplanma yasağı, İçişleri Bakanlığının 24.07.2020 tarih 4720 sayılı oluru ile 31.10.2020 tarihine uzatılmış; akabinde bakanlığın 02.10.2020 tarihli genelgesi ile tüm sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşları, birlikler ve bunların üst kuruluşlarının tüm etkinliklerinin 01.12.2020 tarihine dek yasaklandığı ilan edilmiştir.

Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunun 12.11.2020 tarih 2020/009 sayılı kararı uyarınca, 36. Olağan Genel Kurul toplantısının, 03.12.2020 Perşembe günü, bu tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 13.12.2020 Pazar günü Çankaya Sahnesi’nde (Ankara) düzenlenmesine karar verilerek toplantı gündemi ve toplantı rehberi yayımlanmıştır.

Ne var ki bakanlık makamının 24.11.2020 tarih E.7507 sayılı oluru uyarınca Türk Psikologlar Derneği 36. Olağan Genel Kurul toplantısı, 28.02.2021’den sonrası için bilahare belirlenecek bir tarihe ertelenmiştir. İşleme konu erteleme, dernekler mevzuatında düzenlenen “geri bırakma” statüsünde olmayıp kamu otoritesinin iradesiyle tespit edilmiştir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.