Genel Yürütme Kurulu Toplantısı

17 Mart 2019 tarihinde Antalya Şubemizin ev sahipliğinde düzenlendi.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 37 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği 2018-2020 Dönemi III. Genel Yürütme Kurulu toplantısı, 17 Mart 2019 tarihinde Antalya Şubemizin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi.

Tüm şubelerimizin temsil edildiği toplantıda derneğimizin disiplin ve etik süreçleri, meslek kanunu çalışmalarımız, ruh sağlığı kanun teklifindeki tutumumuz, eğitim ve yayıncılık faaliyetlerimizdeki hedeflerimiz ile geliştirdiğimiz test ve envanterlerin yaygınlaştırılması hakkındaki planlamalar görüşüldü.

Meslek kanunu önerilerimizin usul yönünden güncelleştirildiği çalışmaların yaz dönemine kadar sonuçlandırılarak esas hakkındaki güncel görüşlere açılması hedeflenirken Türk Psikologlar Derneği Yayınları tarafından yayımlanan eserlerimizin yurt geneline yaygınlaştırılması için yapılan anlaşmalara ilişkin hususlar paylaşıldı. Öte yandan güncelliğini yitiren test ve ölçüm araçlarının yerine güncel araçların kullanılması, kamu hizmetlerinde bu araçların yaygınlaştırılarak yalnızca yetkin meslek mensupları tarafından uygulanabilmesi için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere muhtelif kurumlar nezdinde başlatılan girişimler ele alındı.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.