Her Cana Yapılan Şiddetin Karşısındayız!

Hayvan hakları konusunda katkı vermeye hazır olduğumuzu saygıyla duyuruyoruz.

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 42 saniye okuma süresine sahiptir.

Son günlerde Sapanca’da gerçekleşen olay sonrasında hayatını kaybeden yavru köpek kamuoyunda olduğu gibi meslek örgütü olarak derneğimizde de büyük bir üzüntüye neden olmuştur.

İnsanların ve hayvanların eski çağlardan beri yol arkadaşı olduğu bilinmektedir. Günümüzde birçok birey evlerinde beraber yaşadıkları hayvanları ailenin bir ferdi olarak görmekte, birçok psikolojik ve fiziksel rahatsızlığın tedavisinde hayvanları içeren tedavi programları hasta bireylere destek olmaktadır. Bütün bu gerçekliğe rağmen hemen her gün, her ortamda -sokakta, faytonda, okulda, bazen evlerde- hayvana yönelik şiddetle karşı karşıya kalınmaktadır. Bir canlıya yönelik uygulanan şiddet, toplumu derinden etkileme potansiyeline sahiptir. Özellikle insan eliyle yapılan bu tür zalimce davranışlar bireylerde kaygı, üzüntü, çaresizlik, öfke gibi duygular ortaya çıkarmaktadır.  Sonucu ölüm olsun ya da olmasın, hangi türe yönelik olursa olsun insan eliyle gerçekleştirilen her türlü şiddet şiddeti beslemektedir. Gerçekleşen şiddet olayları sadece şiddete maruz kalan köpekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları etkilemekle kalmayıp yaşanılan iklimi de etkilemektedir.

Şiddeti beslememek ve barış ortamında beraber yaşayabilmek için çocukların, yetişkinlerin, ailelerin kısacası toplumdaki her bireyin hayvanlar hakkında bilgilendirilmesi çok önemlidir.  Şüphesiz ki doğru bir iletişim öncelikli olarak tanımakla gerçekleşebilir. Toplumdaki herhangi bir cana yönelik tavrın toplumsal huzurun bir bileşeni olduğu, hayvanların yaşam alanlarının insanlar tarafından yok edilip, evsiz bırakıldıkları unutulmamalıdır. Bu bağlamda hayatımızda var olan hayvanların sadece evcil hayvanlar olduğunun düşünülmemesi, evcil hayvanların ise “mal” olarak görülmemesi, işlenilen suçun Kabahatlar Kanunu çerçevesinde değerlendirilmemesi gerekmektedir. Araştırmalarda ve medyada sıklıkla karşılaştığımız bilgi, erken dönemde hayvanlara karşı acımasızca davranan bireylerin, ileriki yaşlarda da çocuklara ya da ailemizden birine zarar verebileceği yönündedir. Bu açıklama birçok araştırma tarafından doğrulansa da unutulmaması gereken şey hayvanların da yaşamaya hakkı olduğu gerçeğidir. Açıkça bellidir ki ileride başka birine yönelik şiddet eylemi gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, şiddet kime karşı yapılırsa yapılsın suçtur. Hayvana karşı şiddet de suçtur!

Türk Psikologlar Derneği olarak hayvanlara yönelik her türlü şiddeti kınıyor, failleriyle ilgili gerekli işlemlerin özenle yapılması gerektiğini savunuyor; hayvan hakları konusunda bilgilendirme ve eğitimlerle katkı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.  

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.