IMS, artık Türkiye'de!

IMS, resmi makamlarca onaylanmış bir değerlendirme aracı olarak kullanılıyor.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 35 saniye okuma süresine sahiptir.

Adalet, eğitim, sağlık gibi alanlarda çocukların görüşlerine başvurulması gereken durumlarda kullanılan ve bilgisayar destekli bir görüşme programı olan In My Shoes (IMS) programının yurdumuzda kullanımıyla ilgili çalışmalar, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖDER) ve CFT ile yürütülen iş birliği kapsamında derneğimiz tarafından yürütülecek.

CFT uzmanları tarafından geliştirilen IMS, İngiltere’de resmi makamlarca onaylanmış bir değerlendirme aracı olarak 20 yıldır kullanılıyor.

Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mine Cihanoğlu, CFT ve Liverpool Üniversitesinin davetlisi olarak 25-27 Haziran 2019 tarihlerinde Londra’da düzenlenen IMS ile ilgili çalışmaların sunulduğu kongreye ve IMS eğitimine katıldı. 

15 Ekim 2019 tarihinde ise Ankara’da, CFT ve Türk Psikologlar Derneği arasında imzalanan protokol ile IMS programının Türkiye’de eğitimlerini verme ve sertifikalandırma yetkisi münhasıran Türk Psikologlar Derneğine tanındı. İlk IMS uygulayıcı eğitiminin Şubat 2020’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.