Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin!

Ortak Basın Açıklaması

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 50 saniye okuma süresine sahiptir.

 

 

KADINA VE SAĞLIKÇIYA YÖNELİK ŞİDDET SONA ERSİN!

Dr. Kamil Furtun bundan beş buçuk ay önce Samsun'da, çalıştığı hastanede öldürülmüştü. Bizler, Dr. Kamil Furtun cinayetinin 24 Kasım 2015 Salı günü Samsun'da yapılacak duruşmasını bekliyorduk.

Ne yazık ki 19 Kasım 2015 Perşembe günü, gene Samsun'dan bir başka cinayet haberi geldi.

Kadın doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken, kadına yönelik şiddetin kurbanı oldu ve vahşice öldürüldü.

Öncelikle acılı ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Bir kadın, bir sağlık çalışanı Dr. Aynur Dağdemir'in öldürülmesi nedeniyle tüm kadın ve sağlık örgütleri olarak isyandayız.

Bu defa bir meslektaşımızı hem “kadın cinayeti” hem de “sağlık çalışanına şiddet” kapsamında kaybetmiş durumdayız. Acı kaybımızdan bu iki önemli toplumsal sorunu çözmek için adım atmayanlar sorumludur.

Yetkililer ve yargı, kadın cinayetleri her gün yaşanan en somut sorun iken, yaşam hakkı ihlallerini durdurmak yerine failleri cezasız bırakıyor. Dr. Aynur Dağdemir’in failine cebine bıçak alarak hastane ortamına girme cesareti kazandıran, son dönemde buluşmaya cebinde bıçakla gidip kadın öldürenlere verilen ve toplum vicdanını yaralayan “tutku indirimi”, “saygınlık indirimi” gibi ceza indirimleridir.

Meslektaşımız, çalışma arkadaşı bir kadına yönelen erkek şiddetini durdurmaya, bir kadının hayatını kurtarmaya çalışırken öldürüldü, bu bakımdan olay tam bir kadın cinayetidir. Ancak aynı zamanda, onun çalıştığı ortamda, görevinin başındayken şiddet sonucunda hayatını kaybetmiş olması, sağlık çalışanına şiddetin geldiği son aşamayı ortaya koyuyor.

Yaşam kurtaran yerde; hastane ortamında yaşamını kaybeden meslektaşlarımıza bizi bu defa başka yakan bir acı daha eklendi. Sağlıkta dönüşüm projesinin yarattığı açmazlar nedeniyle hekime yönelik şiddet artmış durumda. Bu konuda da yetkililer adım atmıyor; Dr. Ersin Aslan'ın adını hastaneye vermekle sorun çözülmüyor, hekim cinayetleri devam ediyor.

Dr. Aynur Dağdemir'in öldürülmesini, kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddeti protesto etmek için 23 Kasım 2015 Pazartesi günü yakalarımıza Dr. Aynur Dağdemir'in fotoğrafını ve siyah kurdeleler takacağız.

24 Kasım 2015 Salı günü ise bütün kadın ve sağlık örgütleri olarak Türkiye çapında eylemler düzenleyeceğiz.

Sabah saat 08.30'da hastanelerin, sağlık kuruluşlarının bahçelerinde toplanıp Dr. Aynur Dağdemir için saygı duruşunda bulunacağız, basın açıklamaları ve yürüyüşler gerçekleştireceğiz.

Öğlen saatlerinde ise illerde belirleyeceğimiz toplanma noktalarından “KADINA VE SAĞLIKÇIYA YÖNELİK ŞİDDET SONA ERSİN!” pankartlarıyla yola çıkarak sağlık müdürlüklerine yürüyüp siyah çelenk bırakacağız.

Kamuoyuna duyururuz.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ

TÜRK EBELER DERNEĞİ

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

TÜM MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ

TÜM RADYOLOJİ TEKNİKERLERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.