Kamuoyuna duyurulur

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 10 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) bünyesinde görevli bir psikoloğun, önceden devlet koruması altında bulunan bir çocuk ile evlendiğine ilişkin haberleri Sağlık Emekçileri Sendikası’nın (SES) girişimleri doğrultusunda öğrenmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz gün kamuoyuna yansıyan bu gelişmeler ciddi bir ihmal ve de istismar örneği teşkil etme potansiyeli taşımaktadır. SES’in konunun acilen araştırılması ve konuya ilişkin tedbir alınması yönündeki girişimlerinin de bir sonuca ulaşmadığı gözlemlenmektedir. Haberler,  en ufak bir biçimde dahi gerçekliği yansıtıyorsa durumun ne psikologluk meslek etiğine ne de herhangi makul bir ahlak anlayışına uymadığı ortadadır. Türk Psikologlar Derneği olarak hem ASPB hem de SES ile iletişime geçilip konunun takibi yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

Türk Psikologlar Derneği

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.