Psikoloji Açık Öğretim Programlarının Kapatılması

Programların tercih ve öğrenci alımına kapatıldığı görülmektedir.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 53 saniye okuma süresine sahiptir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde açılarak öğrenci alımına başlanacağı ilan edilen psikoloji açık öğretim lisans programlarına ilişkin kurumumuzca yürütülmekte olan idari, yasal, bilimsel ve sosyal süreç, yurt çapında büyük oranda ilgi ve destek görmüştür.

Konuyla ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığının, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulundan rapor talep ettiği; hazırlanan rapora binaen Cumhurbaşkanlığı makamının açık öğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı yönündeki mütalaalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) 05.08.2020 tarihinde iletildiği bilgisi ilan edilmiştir.

Anılan yükseköğretim kurumlarının internet siteleri ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun 06.08.2020 tarihinde güncellenerek psikoloji açık öğretim lisans programlarının tercih ve öğrenci alımına kapatıldığı görülmektedir.

YÖK ve ilgili kurumlar tarafından “psikoloji açık öğretim lisans programlarının açılması yönündeki idari işlemlerin geri alınmasına” ilişkin verilmiş/verilecek olan kararın kamuoyuyla paylaşılması beklenmektedir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.