PSİKOLOJİ BÖLÜMLERİNDEKİ DURUMLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 58 saniye okuma süresine sahiptir.

 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Türk Psikologlar Derneği olarak son zamanlarda vakıf ve devlet üniversitelerindeki psikoloji bölümlerinde eğitim kalite ve standartlarını ihlal eden aşağıdaki uygulamalara tanık olmaktayız:

-          YÖK’ün belirlediği bölüm açma kıstaslarının devamlılığının sağlanmaması

-          Psikoloji alanında olmayan öğretim üyelerinin psikoloji bölümlerinde istihdam edilmesi

-          Araştırma ve eğitim için vazgeçilmez olan laboratuar gibi altyapı yatırımı yapılmaması

-          Lisans ve lisansüstü programlara eğitim standartları gözetilmeksizin öğrenci alınması

-          Ulusal ve uluslararası standartları korumaya çalışan öğretim üyelerinin tehdit edilmesi ve işten çıkarılması

-          Özellikle vakıf üniversitelerinde öğretim elemanlarının özlük hakları ve iş güvencesi gözetilmeksizin çalıştırılması

Ülkemizde psikoloji eğitiminin gelişmesi için çalışmalar yürüten ve bu kapsamda hem ulusal (YÖK akreditasyon yetkisi) hem de uluslararası (EuroPsy Avrupa Psikoloji Sertifikası) düzeyde yetki sahibi olan Türk Psikologlar Derneği olarak bu durumu kaygıyla izlemekteyiz. Ulusal ve uluslararası standartlara göre eğitim vereceğini vaat eden, ancak tamamıyla ticari çıkarlar doğrultusunda hareket eden bu üniversitelerin hem öğrencilerine hem de topluma karşı görevlerini yerine getirmedikleri görüşündeyiz.

Psikoloji bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarının ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun hale getirilmesi için gerekenlerin ivedilikle yapılmasını ve öğretim elemanlarının iş güvencelerinin ve akademik özgürlüklerinin korunmasını talep ediyoruz.

Türk Psikologlar Derneği, akreditasyon çalışmaları ve YÖK’le temaslarıyla Türkiye’de psikoloji eğitim standartlarının yükseltilmesi için çalışmaya ve alanlarında etik ilkeleri korumak için mücadele eden meslektaşlarını desteklemeye devam edecektir.

 

04.11.2013

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.