Ruh Sağlığı Çalışanları Olarak Homofobiye ve Transfobiye Karşı Sesimizi Yükseltiyoruz

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 31 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Basına ve kamuoyuna,

Bizler ruh sağlığı ve psikolojik/psikiyatrik hizmet alanlarında çalışan psikologlar, psikiyatristler, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve bu alanlarda okuyan öğrenciler olarak eşcinsellere, biseksüellere ve translara yönelik her türlü önyargı ve ayrımcılığa, sözde tedavi yöntemlerine ve heteroseksist ideolojiye karşı sesimizi çıkarmak için bir araya geliyoruz.

Bu amaçla tüm ruh sağlığı çalışanlarını ve öğrencilerini 28 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 13. İstanbul Onur Yürüyüşü öncesinde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına davet ediyoruz.

 

Tarih: 28 Haziran 2015 Pazar

Saat: 14.00

Yer: Galatasaray Lisesi önü

 

ÇAĞRICI KURUMLAR:

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)

Türk Psikologlar Derneği (TPD)

İstanbul Tabip Odası (İTO)

Türk Tabipler Birliği (TTB) / Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Derneği (RUSİHAK)

Toplumcu Psikologlar

Travma Çalışmaları Derneği

Psikolojik Danışmanlar Derneği (PD-DER)

Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP)

Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG)

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.