Salgın Önlemleri

22 Mart 2020 tarihine dek toplantı, seminer, eğitim vb. etkinlikler durdurulmuştur.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 47 saniye okuma süresine sahiptir.

Korona virüsü viral enfeksiyonu (COVID-19) salgını, 11.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak tanımlanmıştır. Salgın nedeniyle yurt ve dünya çapında bazı önlemlerin hayata geçirilmeye başlandığı bilinmektedir. Bu çerçevede gerek değerli üye ve meslek mensuplarımızı gerekse personel ve gönüllülerimizi koruyabilmek ve olası etkileşimleri en aza indirebilmek amacıyla Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi olarak orta ve uzun vadeli önlemler hayata geçirilinceye dek 22 Mart 2020 tarihine kadar düzenlenecek olan eğitim, seminer, toplantı ve buluşma gibi tüm etkinliklerin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu minvalde genel merkez ofisinde düzenlenmesi planlanan

  • 15 Mart 2020 tarihli Travma Birimi toplantısı,
  • 15-16 Mart 2020 tarihli WISC-IV Uygulamacı (Kısa) eğitimi,
  • 17 Mart 2020 tarihli Hukuk Müşavirliği toplantısı,
  • 19 Mart 2020 tarihli Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi toplantısı,
  • 21 Mart 2020 tarihli Akreditasyon DT Üyeleri eğitimi

ileriki tarihlerde düzenlenmek üzere ertelenmiştir. Genel merkez ofisinde görev yapmakta olan personelimiz için nöbetçi personel uygulaması başlatılmış olduğundan ofis faaliyetleri sürdürülecektir. 23 Mart 2020 ve sonrasındaki etkinlikler ile ilgili olarak ayrıca planlama yapılacaktır.

Şubelerimizde düzenlenecek eğitim vb. etkinlikler hakkında şube karar ve duyurularını takip etmenizi öneriyor, sağlıklı günler diliyoruz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.