Soma Psikososyal Destek Programı Personel İlanı

Koordinatör ve Merkez Sorumluları

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 50 saniye okuma süresine sahiptir.

 

 

Türk Psikologlar Derneği

Soma Psikososyal Destek Programı Personel İlanı

 

Geri Plan:

Türk Psikologlar Derneği\'nin, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) bünyesinde Soma Maden Kazası kapsamında sahada yürüttüğü çalışmalar da görev almak üzere personel alınacaktır. Projeye göre, APHB kapsamında ​bölgede 2 Psikolojik Destek Merkezi kurulması; her merkezde 1 psikoloğun görevlendirilmesi, çalışmaları genel olarak koordine etmek üzere de 1 psikolog istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Projede görev alacak personelin 14 Temmuz 2014 tarihinden itibaren saha çalışmalarına başlaması; yemek, ulaşım ve konaklama giderlerinin proje kapsamında karşılanması; sahaya gitmeden önce ve çalışmalar sırasında gerekli eğitim ve süpervizyon desteğinin verilmesi hedeflenmektedir.

Başvuran adayların, en geç 14 Temmuz 2014 tarihinde çalışmaya başlayabilecek olması; herhangi bir yasal veya sağlık engelinin olmaması; alanda bir yıl süre ile çalışma ve deneyim kazanma konusunda istekli olması, ilgilenenlerin özgeçmişlerini en geç 4 Temmuz 2014 tarihine kadar soma@merkez.psikolog.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz.

 

Pozisyon: Koordinatör

İş Tanımı

§  Proje kapsamında yürütülecek çalışmaların belirlenen hedefler, iş planı ve bütçe doğrultusunda gerçekleşmesinden sorumlu olmak,

§  Proje kapsamında kurulan merkez/ler arasında eşgüdümü sağlamak,

§  İç ve dış paydaşlarca merkezlerde yürütülecek çalışmaların iletişim ve eşgüdümünü sağlamak,

§  Gönüllüler, süpervizörler ve paydaşları yönlendirmek;  ilgili mali, idari ve hukuksal proje yönetimi süreçlerini gerçekleştirmek,

§  Projenin paydaş kurumlarca desteklenmesi ve gönüllülerin yüksek performans göstermeleri konularında TPD programının misyonuna uygun motivasyonu ve ortamı sağlamak,

§  Projenin iletişim, raporlama, temsil süreçlerinden sorumlu olmak.

Aranan Nitelikler

§  Üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinden mezun,

§  Tercihen psikolojide yüksek lisansını tamamlamış veya psikososyal destek alanında 2 yıl saha deneyimi olan,

§  Daha önce gönüllülük yapmış, tercihen sivil toplum örgütlerinde yöneticilik tecrübesi olan,

§  Planlama, kontrol, bütçe ve süreç yönetimi konularında yetkin,

§  Sorumlusu olduğu programın organizasyon süreçlerini yönetebilecek, hızlı karar alabilen,

§  Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek, enerjik, sabırlı ve disiplinli

§  Analitik ve çözüm odaklı, ilişki yönetimi becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

§  Tempolu ve yoğun ilişki gerektiren ortama uyum sağlayabilecek

§  MS-Ofis programlarına hâkim


Pozisyon: Merkez Sorumlusu (2 kişi)

İş Tanımı

§  Proje kapsamında yürütülecek çalışmaların belirlenen hedefler, iş planı ve bütçe doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak,

§  Merkezlerde sunulan hizmetlerin belirlenen standartlar doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak,

§  Merkez çalışmalarında görev alacak gönüllülerin organizasyonunu yapmak, mobil ekiplerin saha çalışmalarını koordine etmek

§  Merkezlerde destek verecek gönüllü meslek elemanlarının çalışmalara ilişkin oryantasyonunu sağlamak, ilgili konularda eğitim ve süpervizyon vermek

§  Merkezlerin idari yönetiminden sorumlu olmak; izlenmesi gereken mali ve hukuksal süreçleri gerçekleştirmek

Aranan Nitelikler

§  Üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinden mezun,

§  Tercihen klinik yüksek lisansını tamamlamış veya klinik alanda en az 2 yıl deneyimi olan,

§  Daha önce gönüllülük yapmış, tercihen Sivil Toplum Örgütlerinde çalışma deneyimi olan

§  Organizasyon becerilerine sahip, takım ve proje çalışmalarını yönetebilecek,

§  Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek, enerjik, sabırlı ve disiplinli

§  Analitik ve çözüm odaklı, ilişki yönetimi becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

§  Tempolu ve yoğun ilişki gerektiren ortama uyum sağlayabilecek

§  Bütçe ve iş planı hazırlama ve uygulama alanında deneyimli

§  Koçluk becerileri ve başarıya yönlendirme yetenekleri gelişmiş

§  MS-Ofis programlarına hâkim

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.