SomaDA size ihtiyaç var!

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 26 saniye okuma süresine sahiptir.


Değerli üyelerimiz,


13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan Soma maden faciasının ilk yıldönümünü yaşayacağız. SomaDA (Soma Dayanışma Ağı) Projesi kapsamında, çok sayıda gönüllü meslektaşımız Soma’ya gitmişler ve faciadan etkilenen kişilere psikososyal destek vermek, travma ile başa çıkma becerilerini arttırmak ve sosyal-mesleki vb. bireysel kapasitelerini güçlendirmek amacıyla çalışmışlardır.


Yaklaşan yıldönümünde facianın yarattığı duygusal etkilerin artacağını düşünerek Soma’da daha fazla sayıda gönüllüye ihtiyacımız olabileceğini düşünüyoruz.


Destek vermek isteyen meslektaşlarımızın 11 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında uygun oldukları dört günlük dilimleri, bağlı bulundukları şubelerdeki bekleme listelerine yazdırmalarını rica ediyoruz.


Şimdiden verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz.


Türk Psikologlar Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.