Telepsikoloji Kılavuzu Yayımlandı

Dijital kitaba ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 25 saniye okuma süresine sahiptir.

Önsöz

Çevrimiçi Psikolojik Müdahale ve Uygulamalar için Telepsikoloji Kılavuzu, öncelikle yurdumuz sınırları içerisinde psikolojik görüşme ve müdahaleler başta olmak üzere psikoloji alanını ilgilendiren pek çok uygulamada teknolojik araçların kullanımını düzenlemek amacıyla ilgili kişiler tarafından başvurulmak üzere hazırlanmıştır. Kılavuzun hazırlanmasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer bazı Avrupa ülkelerindeki meslek örgütlerinin bu konuda yayımladıkları kılavuz, eğitim materyalleri ve diğer kaynaklar taranarak özgün bir materyal oluşturulmuştur (örn. Amerikan Psikoloji Birliği, Ohio Psikoloji Derneği, Yeni Zelanda Psikoloji Derneği, Idaho Psikoloji Derneği, Ontario Psikoloji Derneği, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu). Bu kitapçıkta yer almayan diğer durumlar için Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’ne ve etik karar verme süreçlerine başvurulması tavsiye edilmektedir.


Dijital olarak yayımlanan kitaba ücretsiz erişim için bağlantıyı kullanabilirsiniz: 

pdf


 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.