Türk Psikologlar Derneği Özlük Hakları Birimi

Türk Psikologlar Derneği Özlük Hakları Birimi

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 43 saniye okuma süresine sahiptir.

 Değerli üyelerimiz,

 

Türk Psikologlar Derneği Özlük Hakları Birimi, çeşitli kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın haklarının korunmasına ve tüm meslektaşlarımızın haklarını gözeten ve çalışma esaslarını belirleyen bir meslek yasasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların gerçekleşmesi, ancak farklı kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın katkılarıyla ve örgütlenme yoluyla mümkün olabilir. Çeşitli ortamlarda derneğimize gelen geri bildirimler, yasa ve özlük hakları ile ilgili çalışma yapmaya istekli çok sayıda meslektaşımız olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda tüm meslektaşlarımızı özlük haklarımız ve meslek yasamız için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. 

 

Bu birime katılmak için 29 Kasım Cuma gününe kadar bilgi@psikolog.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Mesajınızda birime yapacağınız katkıları kısaca belirterek görev yeri ve iletişim bilgilerinizi de yazmanızı rica ediyoruz. 

 

 

Saygılarımızla,

 

Türk Psikologlar Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu

__._,_.___

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.