Uluslararası İnsan Hakları Günü

10 Aralık

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 9 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Değerli Üyelerimiz,

Avrupa Psikologlar Birlikleri Federasyonu\'na üye ülkeler olarak Uluslararası İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayımladığımız bildiriyi sizlerle paylaşıyor, yaygınlaştırmanızı rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu

--------

Uluslararası İnsan Hakları Günü

İnsan hakları dünyadaki herkes için büyük bir öneme sahiptir ve psikoloji alanındaki uzmanlık, psikologların deneyimleri ve uygulamaları kişilere ve halklara verilen değerin artmasında fark yaratabilir.

10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü’dür. Avrupa Psikologlar Birlikleri Federasyonu (EFPA) bu vesileyle 36 ülkedeki üye birliklerini insan hakları konusunda halkı bilinçlendirmeye ve insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırıyor.

Psikologlar fark yaratabilir

Biz psikologlar bireysel ve meslek örgütü olarak insan hakları için 365 gün boyunca neler yapabiliriz?

- İnsan haklarının ihlal edilmesi tehdidine karşı iş yerlerimiz dışında sesimizi duyurabiliriz.

- Danışanlarımızın dayanıklılığını artırabiliriz.

- Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin ruhuna sadık kalarak uygun yaşam koşullarının sağlanması için katkıda bulunabiliriz.

- Meslektaşlarımızı ve meslek örgütlerimizi, kasti olmayanlar da dâhil insan hakları ihlallerini ele alma konusunda destekleyebiliriz.

- Eğitim, iş, sağlık ve barınma olanaklarının erişilebilirliği açısından entegrasyon stratejileri üzerinde çalışabiliriz.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1950’de dünya halklarının dikkatini Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml) çekmek için 10 Aralık gününü İnsan Hakları Günü ilan etti (http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HumanRightsDay.aspx). Bu beyanname ile insan haklarının insanın doğuştan gelen onuru ve değerinden kaynaklandığı tanınmış ve ilan etmiş oldu.

İnsan Hakları 365

Bu yılın sloganı olan ‘İnsan Hakları 365’ (Human Rights 365), her günün İnsan Hakları Günü olduğunu vurguluyor. Beyannamenin temel önermesinin her birimizin, her yerde ve her zaman insan haklarının tümünden yararlanmaya hakkımız olduğunun ve insan haklarının her birimize eşit olarak verildiğini ve bizi küresel toplum olarak birbirimize bağladığının altını çiziyor. 

Birçok açıdan insan hakları Avrupa’da baskı altında: azınlıkların dışlanması ve ötekileştirilmesi, LGBTİ bireylerin gördüğü muameleler, vatansız kişilerin sayısının çokluğu, mültecilerin yaşamak zorunda oldukları zor koşullar, tutukluların gördüğü muameleler, zorbalık ve ayrımcılık, yoksulluk, işsizlik ve bazı ruh sağlığı merkezlerindeki olumsuz koşullar.

Her gün İnsan Hakları Günü olmalı!

EFPA 2013 yılında, dünyada insan haklarına yönelik süregelen tehditlere karşı ve mesleki olarak faaliyet alanı ve becerileri kapsamında olan

- insan hakları ve insan hakları ihlallerinin riskleri hakkında farkındalığı artırmak

- insan hakları ihlallerini önlemek ve

- insan hakları ihlalleri sonucu ortaya çıkan acıları dindirmek

konularında sesini duyurmak ve açıklamalar yapmak üzere İnsan Hakları Çalışma Grubu’nu kurmuştur.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/HRDay2014/Pages/HRD2014.aspx

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.