Uluslararası İşbirliği Protokolü

Türk Psikologlar Derneği ile Rus Psikologlar Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 4 saniye okuma süresine sahiptir.

 
12 Nisan 2019 tarihinde Ankara’ya gelen Rus Psikologlar Derneği yöneticileri ile yapılan toplantıda, üç ayı aşkın süredir üzerinde çalışılan işbirliği protokolünü imzaladık.
 
Spor psikolojisi alanında işbirliği yürütülmesi, akademik yayıncılık faaliyetlerinde danışma kurullarında karşılıklı temsil sağlanması, süpervizyon ve staj süreçlerinde değişim programları geliştirilmesi, karma gruplarla toplantı ve etkinlik düzenlenmesi, yasa çalışmaları hususunda deneyim paylaşımı, sosyal politikalar konusunda deneyim ve izlence paylaşımı, ortak uzman konferansları düzenlenmesi, kültürler arası araştırmaların teşvik edilmesi ve travma birimleri arasında işbirliği sağlanması hususlarında mutabakata varan taraflar, iyi niyet beyanlarını sunarak işbirliğinin uzun vadeli olması temennilerini andı.
 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.